Dankbaarheid

Oproep tot dankbaarheid

Vandaag een oproep tot dankbaarheid.

Waarom? Omdat dankbaarheid mij de afgelopen week overspoelde en omdat het zoveel positieve effecten heeft op gezondheid, geluk en relaties.

Positieve effecten

Een quote uit Psychologie Magazine.

‘Dankbaarheid wordt ook wel het paradepaardje van de positieve psychologie genoemd. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman, grondlegger van deze stroming, hield in 1998 een beroemd geworden speech waarin hij opriep meer onderzoek te doen naar wat mensen gelukkig maakt in plaats van naar psychische stoornissen. Sindsdien zijn er duizenden onderzoeken gedaan naar eigenschappen als doorzettingsvermogen, wijsheid, tevredenheid en zelfvertrouwen. Dankbaarheid springt daaruit, doordat ze zulke grote en duidelijk positieve effecten heeft op onze gezondheid, ons geluksgevoel en onze relaties.’

Het artikel beschrijft twee manieren om de dankbaarheid te trainen: bewust je zegeningen tellen en dankbare brieven schrijven.

Zegeningen tellen

Zeven dagen geleden startte het vieren van mijn negende lustrum op deze planeet. De fijne en frivole festiviteiten lieten zich niet in één dag vangen. M’n lief, vrienden en familie vergezelden mij in een meerdaags festijn. Dé dominante aanwezige tijdens deze dagen was ‘dankbaarheid’.

Dankbaarheid voor dit buitengewoon bijzondere en tegelijkertijd alledaagse en banale bestaan. Talloze aspecten ervan ontvingen spontaan mijn grootse gevoelens van dankbaarheid. Een zichzelf versterkende staat van zijn die voortduurt. Ik kan maar niet stoppen met het tellen van mijn zegeningen. Dankbaarheid voor;

  • De mij nabije magnifieke en machtig mooie mensen. Altijd in voor het lauweren van het leven op (on)conventionele wijzen.
  • Het feit dat ik na vijfenveertig jaar leven gezond en gelukkig ben en dat ik dat kan vieren.
  • De tijd en ruimte die mij gegund is om te doen wat ik belangrijk en fijn vind.
  • De korte contactjes en gemoedelijke gesprekjes in winkels, de sportschool, op straat et cetera.  Als blijmoedige en kwispelende  hondjes erkennen we elkaars bestaan en trippelen weer verder.
  • De – nog wat lauwe warmte van de – lentezon. Die mijn gezicht streelt in de achtertuin en onweerstaanbaar de katjes aan de bomen naar zich toe trekt.
  • De geur van het Markermeerwater in de achtertuin, die de belofte van de zwaardere zomerse algengeur al in zich draagt.
  • De teruggekeerde ganzen die zich zicht- en hoorbaar verschansen in het natuurgebied waarlangs ik loop.
  • De honden die elkaar na ruim 11 jaar samenzijn door de lente laten verleiden tot spelen in het net ingezaaide gras.

Ga er ook voor!

Zoveel om dankbaar voor te zijn. Zelfs als de omstandigheden niet optimaal zijn. Elke dag even bewust stil staan voor al die pracht in je leven. Laat je meeslepen in het spel van dankbaarheid en vergroot je eigen geluk.

‘Gelukkig is de mens die niet achter het geluk aanzit als achter een vlinder, maar dankbaar is voor alles wat hem gegeven werd!’
Phil Bosmans, Belgische pater en schrijver 1922-2012

Een andere inspiratiebron is het nummer ‘Gratitude’ van Lazy Hammock (zie hier de songtekst).